gatyr ga‧tyr

Zoologiýa Erkek eşek bilen baýtalyň çakyşmagynda emele gelen haýwan.

 • Goluň baglap, tirkärin seni gatyra. («Görogly» eposy)

 • Bezelen gatyryň üstünde «Ýelpeseldi» diýen heňi çalyp gelýär.


Duş gelýän formalary
 • gatyra
 • gatyrdan
 • gatyrdy
 • gatyrlar
 • gatyrlara
 • gatyrlary
 • gatyrlaryndan
 • gatyrlaryň
 • gatyrly
 • gatyry
 • gatyryma
 • gatyryna
 • gatyryny
 • gatyrynyň
 • gatyryň
 • gatyryňky