gatylaç ga‧ty‧laç

Onçakly ýumşak bolmadyk, gatap berkişen.

  • Keýikleriň biri syňraklary bilen gatylaç ýerde gum tozadýardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gatylaç - gatylajy.