gatnamak gat‧na‧mak işlik

Belli bir punktlar arasynda ýöremek, hereket etmek (ulag hakda).

 • Mekdebe gatnap ýören bir ogly bilen bir gyzy bar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Her gün baryp saz, gürrüniň diňläpjik, irmän, arman hemişe-de gatnaýan. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Bibi mekdebe mydam biziň ýanymyzdan gatnardy.


Duş gelýän formalary
 • gatnady
 • gatnadylar
 • gatnadym
 • gatnajak
 • gatnajakdygyny
 • gatnamadyk
 • gatnamaga
 • gatnamagy
 • gatnamagyna
 • gatnamajak
 • gatnamak
 • gatnamakdy
 • gatnamaklary
 • gatnamaklarynyň
 • gatnamalaryny
 • gatnamaly
 • gatnamalymy
 • gatnamany
 • gatnamasa
 • gatnamasyny
 • gatnamazlygyndan
 • gatnamaýan
 • gatnamaýar
 • gatnan
 • gatnanda
 • gatnandygy
 • gatnandygyny
 • gatnandyr
 • gatnanlarmy
 • gatnanok
 • gatnap
 • gatnapdy
 • gatnapdylar
 • gatnapdym
 • gatnapdyr
 • gatnapdyrlar
 • gatnar
 • gatnardy
 • gatnardylar
 • gatnarsyň
 • gatnaryn
 • gatnarys
 • gatnasa
 • gatnasa-da
 • gatnasamam
 • gatnasaňam
 • gatnasaňyzam
 • gatnasyn
 • gatnaýan
 • gatnaýandygyna
 • gatnaýandygyny
 • gatnaýandyr
 • gatnaýanlar
 • gatnaýanlaryň
 • gatnaýany
 • gatnaýanyňyzy
 • gatnaýar
 • gatnaýardy
 • gatnaýardylar
 • gatnaýardym
 • gatnaýarka
 • gatnaýarlar
 • gatnaýaryn
 • gatnaýmagynda
 • gatnaýmaly
 • gatnaýyn
 • gatnaň