gatnabermek gat‧na‧ber‧mek işlik

[gatna:bermek]

Yzly-yzyna gatnamak, baryp gelip durmak.

  • Ol meniň Aýdogdym bilen bile gatnabersin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • gatnabersin