gatnaşlyk gat‧naş‧lyk

  1. Adamlar arasyndaky baryş-geliş aragatnaşyk.

    • Özleriniň dost-ýarlary bilen hem gatnaşyk açmagyna bir sebäp tapyldy.

  2. Belli bir zada bolan aragatnaşyk, garaýyş, baglanyşyk.

    • Önümçilik gatnaşyklary.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gatnaşlyk - gatnaşlygy.


Duş gelýän formalary
  • gatnaşlykly