gatlanmak gat‧lan‧mak işlik

  1. Gat-gat bolmak, eplenmek.

  2. Birnäçe gat edilip birleşdirmek (ýüp, sapak hakda).


Duş gelýän formalary
  • gatlanan
  • gatlanandyr
  • gatlanma
  • gatlanmagyny
  • gatlanyp
  • gatlanyň
  • gatlanýar