gatlak gat‧lak at

 1. Ýeriň we ş. m. belli bir galyňlykdaky gaty.

  • Nebitli gatlaklary weýran edýärsiň.

 2. Göçme manyda Ilatyň, jemgyýetiň synp bilen baglanyşykly bolan belli bir topary.

  • Sözlerdäki we hereketlerdäki ýasama gylyk ýokary gatlak bilen halkyň aşaky gatlaklarynyň arasynda uçurym döredýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gatlak - gatlagy.


Duş gelýän formalary
 • gatlaga
 • gatlagy
 • gatlagydyr
 • gatlagymdaky
 • gatlagyn
 • gatlagyna
 • gatlagynda
 • gatlagyndaky
 • gatlagyndan
 • gatlagyny
 • gatlagynyň
 • gatlagynyňky
 • gatlagyň
 • gatlagyňky
 • gatlakda
 • gatlakdaky
 • gatlakdakylaryň
 • gatlakdan
 • gatlakdyr
 • gatlaklar
 • gatlaklar-da
 • gatlaklara
 • gatlaklarda
 • gatlaklardaky
 • gatlaklardan
 • gatlaklardy
 • gatlaklardyr
 • gatlaklary
 • gatlaklaryna
 • gatlaklarynda
 • gatlaklaryndaky
 • gatlaklaryndan
 • gatlaklaryndandy
 • gatlaklaryny
 • gatlaklarynyň
 • gatlaklarynyňky
 • gatlaklaryň
 • gatlaklaýyn
 • gatlakly
 • gatlaklydyr
 • gatlaklygyna
 • gatlaklygyny
 • gatlaklylyk
 • gatlaklysy
 • gatlaksyz