gatbar gat‧bar

seret gatbar-gatbar

  • Nemesler özleriniň berkitmelerini şol tokaýyň içine we onuň arkasynda üç gatbar ýassyk münderilgiligine galdy.


Duş gelýän formalary
  • gatbarly