gatalmak ga‧tal‧mak işlik

 1. Berkleşmek, pugtalaşmak, gaýymlaşmak.

  • Palçyk barha gatalýar.

 2. Güýçlenmek, batlanmak.

  • Radionuň sesi gitdikçe gatalýar.

 3. Tizleşmek, çaltlaşmak.

  • Otlynyň gidişi gatalýar.


Duş gelýän formalary
 • gatalan
 • gataldy
 • gatalmagy
 • gatalmak
 • gatalman
 • gatalyp
 • gatalýandygyny
 • gatalýar
 • gatalýardy