gasňak gas‧ňak 1

Arabanyň tigriňiň gurşawyny berkidýän demir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gasňak - gasňagy.

gasňak gas‧ňak 2

Gat-gat kir tutmak, gasňak baglamak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gasňak - gasňagy.


Duş gelýän formalary
  • gasňagy