garyplyk ga‧ryp‧lyk

Garybyň hal-ýagdaýy, garyp bolup mätäçlikde ýaşamaklyk.

 • Garyplyk çaga-çaga ýanynda, aýal ýanynda, goňşy-golam ýanynda adamyň başyny aşak salýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Gyzym, sen hem garyplykdan basylyp, özüňi aldadaýmagyn! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Garyplyk öldürmez, öldürmesede güldürmez. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garyplyk - garyplygy.


Duş gelýän formalary
 • garyplyga
 • garyplygy
 • garyplygydyr
 • garyplygym
 • garyplygyma
 • garyplygyna
 • garyplygyndan
 • garyplygyny
 • garyplygyň
 • garyplykda
 • garyplykdaky
 • garyplykdan