garym-gatym ga‧rym-ga‧tym

[ga:rym-gatym]

Biri-birine gatyşan, garyşyp diken, bulam-bujar.

  • Diňe depeler hem-de tezek bilen garym-gatym bolup ýatan sypal göze görünýärdi.


Duş gelýän formalary
  • garym-gatymlygy
  • garym-gatymlygynda
  • garym-gatymlygyň
  • garym-gatymlyk
  • garym-gatymlykda