garylmak ga‧ryl‧mak işlik

[ga:rylmak]

 1. Biri-birine gatyşdyrylmak, garyşdyrylmak, goşulmak.

  • Birnäçe işçi bolsa semente garyljak gumy tordan geçirýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Nemes soldatlaryndan doly eşelon, Başaşak düňderilip guma garyldy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 2. Ýakmaz zat iýip ýa-da ökder ýadap kesellemek (guş, at hakda).


Duş gelýän formalary
 • garylan
 • garylanda
 • garylandan
 • garylandyr
 • garylanlyk
 • garylanyň
 • garylar
 • garyldy
 • garyldylar
 • garyldym
 • garyljak
 • garylmadyk
 • garylmagy
 • garylmagyna
 • garylmagyndan
 • garylmagyny
 • garylmagynyň
 • garylmak
 • garylmaklaryny
 • garylmalydyr
 • garylman
 • garylmazdan
 • garylmaýan
 • garylmaýar
 • garylsa
 • garylsam-da
 • garylyp
 • garylypdyr
 • garylypsyň
 • garylýan
 • garylýar
 • garylýarlar