gartmaç gart‧maç

Edilýän çakdan garry, garryrak, gartaşan.

  • Myradaly aganyň gartmaç gülküsi şyg-şyglap aýratyn-da çasly çykýardy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Diýseňem-ä, ol saňa görä gartmaç bolsa gerek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gartmaç - gartmajy.