gartaşmak gar‧taş‧mak işlik

Birneme garramak, garrap başlamak.

  • Ol göräýmäge gartaşan ýaly bolsa-da, gany ýere damaýjak bolýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ol indi gartaşypdyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • gartaşan
  • gartaşanlyk
  • gartaşdyň
  • gartaşmagy
  • gartaşmak
  • gartaşyp
  • gartaşypdyr
  • gartaşýarsyň