gartaň gar‧taň

Garrap başlan, ýaşy bir çene ýeten.

  • Begenç bir gartaň aýalyň ýanyna bardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Goňşuldan gelen gartaň aýal çaganyň göbegini kesdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýerli-ýerden ýapyşdylar şaýlarna, Gartaň aýal bilezigne garansoň. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
  • gartaňdy
  • gartaňlyk