garrylyk gar‧ry‧lyk

Garry bolmaklyk ýagdaýy, ýaşy könelik.

 • Oglum, garrylyk basmarlaýar. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 • Nurjahan garrylyk müňkürligi bilen Artygyň aýratyn alamatlaryna çenli tintedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Garrylyk görmedik eý görkana Aý! Aşak düşsen tüýdük çalyp bereýin. (R. Seýidow, Bagtlylar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garrylyk - garrylygy.

garrylyga ýüz urmak

Garrap başlamak.

 • Balam, men indi garrylyga ýüz urupdyryn. (Myraly)


Duş gelýän formalary
 • garrylyga
 • garrylygy
 • garrylygyma
 • garrylygymdanmy
 • garrylygymy
 • garrylygyn
 • garrylygyna
 • garrylygyny
 • garrylygyň
 • garrylykda
 • garrylykdan
 • garrylykdy
 • garrylykdyr