garrygyz gar‧ry‧gyz

[garrygy:z]

Botanika Daşy büdür-südür, gasyn-gasyn, paçagy galyň giçki gawunyň bir sorty(gyşa saklanýan).

  • Gök biýaranyň içinde garrygyzlar düňderilişip ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Daşhowzyň garrygyz gawunyndan gerk-gäbe bolan Eziz agraldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • garrygyzlar