garraşmak gar‧raş‧mak işlik

Garrylyk ýagdaýyna ýetişmek, ýaş könelişmek.

  • Adam birneme garraşyp başladymy nämemi, öňkülik ýok.


Duş gelýän formalary
  • garraşan
  • garraşmak
  • garraşyp