garpyşmak gar‧pyş‧mak işlik

 1. Salşyp almak, geýdirilişilmek, uruşmak.

  • Garýagdy uruş başlanan badyna Muhat bilen garpyşdy. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Garpyşan adamlaryň gykylyklary alazenzele turuzdy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Iki it bada-bat bir garpyşdy.

 2. Gujaklaşmak.

  • Rugsat ber, ýürekleri açaly, goý ýürekler garpyşsyn. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)


Duş gelýän formalary
 • garpyşan
 • garpyşanda
 • garpyşanlarynda
 • garpyşanokmy
 • garpyşansoň
 • garpyşanynda
 • garpyşanyny
 • garpyşar
 • garpyşaýma
 • garpyşaýsa
 • garpyşdy
 • garpyşdylar
 • garpyşma
 • garpyşmady
 • garpyşmaga
 • garpyşmagyny
 • garpyşmak
 • garpyşmaklykdan
 • garpyşmalarda
 • garpyşmaly
 • garpyşman
 • garpyşmasy
 • garpyşsalar
 • garpyşsyn
 • garpyşyp
 • garpyşypdy
 • garpyşýan
 • garpyşýar
 • garpyşýardy
 • garpyşýardylar
 • garpyşýarlar