garnizon gar‧ni‧zon

Şäherde, galada ýa-da berkidilen raýonda ýerleşdirilen goşun bölümi.

  • Çernyşow şäher garnizonynyň az sanly soldatlaryny kömege ündeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Moskwa garnizonynyň goşunlarynyň nyzama duran bölümleri gymyldaman dym-dyrs durlar. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • garnizonlar
  • garnizonlary
  • garnizonlarymyzyň
  • garnizonlarynda
  • garnizonlaryny
  • garnizony
  • garnizonyny
  • garnizonynyň