garawullyk ga‧ra‧wul‧lyk

seret garawulçylyk

  • Dillerini sallaşyp, ondan-oňa dazyrdaşyp itler tä howa ýagtylýança garawullyk çekipdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Garawullyk işinde işlemek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garawullyk - garawullygy.


Duş gelýän formalary
  • garawullygymy
  • garawullygyna
  • garawullygyňa