garamat

[gara:mat]

Başga birine jogapkärlik, özge üçin ýazyk, günä, töhmet, garalyk.

 • Ölse garamatyny men çekeýin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Sen bir uly gyz, men bolsam bir garry adam. Iliň garamatyndan çekinmän duramok. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • garamata
 • garamatly
 • garamaty
 • garamatym
 • garamatymyzy
 • garamatyn
 • garamatyndan
 • garamatyny
 • garamatynyň
 • garamatynyňam
 • garamatyňy