garalatmak işlik

 1. Gara etdirmek, reňkini gara etdirmek.

  • Kagyzyň ýüzüni garalatmak.

 2. Hapa etdirmek, hapalatmak.

 3. Töhmet atdyrmak, ýamanlatmak.

  • Jenaýatkäri garalatmak.

 4. Ýag çaldyryp arassalatmak.

  • Aýakgaby garalatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garalatmak - garaladýar, garaladar, garaladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • garalatmak