garagulak

Zoologiýa Pişikler maşgalasyndan bolan, ujy gara, dik gulakly ýyrtyjy haýwan.

  • Haýwanat bagynda iki sany garagulak bar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garagulak - garagulagy.


Duş gelýän formalary
  • garagulagyň
  • garagulakdan
  • garagulaklar
  • garagulaklara