garagolluk

[garago:lluk]

Garagoluň gylyk-häsiýeti, bezzatlyk.

 • Kimdir biri garagolluk bilen hiňlendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garagolluk - garagollugy.


Duş gelýän formalary
 • garagollugy
 • garagollugymdan
 • garagollugyna
 • garagollugyny
 • garagollugynyň
 • garagollugyň
 • garagollugyňa
 • garagollukda
 • garagollukdygyny
 • garagolluklaram
 • garagolluklary
 • garagolluklaryndan
 • garagolluklaryny
 • garagolluklarynyň