garagolçulyk

[garago:lçulyk]

seret garagolluk

  • Çagalara garagolçulyk etmezligi tabşyrmak gerek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garagolçulyk - garagolçulygy.


Duş gelýän formalary
  • garagolçulykly