garagöne

[garagö:ne]

Daş reňki diýen manyda.

  • Ol garagönesi giden papkasyny goltuklap, tribuna tara barýarka içini gepletdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • garagönesi