garşylyksyz gar‧şy‧lyk‧syz sypat

Hiçbir päsgelsiz, garşylyk görkezmän, gaýtawulsyz.

  • Garşylyksyz tabyn bolmak.


Duş gelýän formalary
  • garşylyksyzlyk