gapgarmak gap‧gar‧mak işlik

[ga:pgarmak]

Gabyň içine salmak, zady gaba ýerleşdirmek.

 • Üýşmek bugdaýyň gyrasyndan çuwalyny gapgarmaga durdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol gyzyl çuwala öý goşlaryny gapgarýarka, öz ýanyndan hiňlenmek bilen göz ýaş edýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gapgaran
 • gapgarandyklaryny
 • gapgarar
 • gapgarardyk
 • gapgararyn
 • gapgardy
 • gapgardylar
 • gapgarjak
 • gapgarjaklar
 • gapgarmaga
 • gapgarmagyň
 • gapgarmak
 • gapgarmaly
 • gapgaryp
 • gapgarýanlaryň
 • gapgarýar
 • gapgarýarka
 • gapgarýarlar