gapdallamak gap‧dal‧la‧mak işlik

Bir zadyň gapdaly bilen ýöremek, bir zadyň deňinden gitmek, gapdalyna ýakynlaşmak.

 • Duşumyzda bolsa başga bir Sanýa gapdallap barýar. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

 • Ol sessiz-üýnsüz we bir hili gapdallap ýöreýärdi. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
 • gapdallap
 • gapdallara
 • gapdallarda
 • gapdallardan
 • gapdallary
 • gapdallaryna
 • gapdallaryndan
 • gapdallaryny
 • gapdallaryňa
 • gapdallaýyn