gapan ga‧pan 1

Üstüne basan haýwanlary gapjap tutýan demir gural.

 • Tilki mekir bolsa-da, ätlän ýeri gapandyr. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Mergenler gapandan peýdalanmagy hem maslahat beripdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

gapan ga‧pan 2

Agyr we uly zatlar ölçelýän çekim guraly, uly terezi.

 • Ol günde telim gezek gelýän ýük maşynynyň üstündäki bugdaýly çuwaly göterip, gapanda çekip, ammara dökerdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gapana
 • gapanda
 • gapandan
 • gapandyr
 • gapanlar
 • gapanlary
 • gapanlaryndanam
 • gapanlaryny
 • gapanlaryň
 • gapanly
 • gapany
 • gapanyna
 • gapanyny
 • gapanynyň
 • gapanyň