gapaklatmak ga‧pak‧lat‧mak işlik

 1. Gapak bilen, agzyny ýapdyrmak.

 2. Dutaryň gapagyny goýdurmak.

  • Dutarymy gapaklatdym.

 3. Ekilen ýeriň ýüzünde gapagyny goýdurmak.

  • Dutarymy gapaklatdym.

 4. Ekilen ýeriň ýüzünde gapak emele gelmegine ýol bermek.

  • Ekilen ýeri gapaklatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gapaklatmak - gapakladýar, gapakladar, gapakladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • gapaklatdym
 • gapaklatmak