gap-gaç gap-gaç

[ga:p-ga:ç]

Içine iýilýän zatlar salmak üçin ulanylýan her dürli gaplar (okara-çanak, jam, tabak we ş. m.).

  • Stoluň üstünde gap-gaç goýuldy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Näzik gap-gajy häzirleýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • gap-gaçdaky
  • gap-gaçlar
  • gap-gaçlara
  • gap-gaçlaram
  • gap-gaçlarda
  • gap-gaçlardaky
  • gap-gaçlardan
  • gap-gaçlaryna