ganybir ga‧ny‧bir

[ga:nybi:r]

Ýakyn, bir nesilden bolan.

  • Meniň kakamyň ganybir daýzasy meýhanajyk saklar ekeni. (N. W. Gogol, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ganybirligine