ganyşmak ga‧nyş‧mak işlik

[ga:nyşmak]

  1. Suwy ýeterlikli içeňkirlemek, ganaňkyrlamak.

    • Birnäçe gün guraksyran ýerleriň indi birneme mähri ganyşdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Çaýdan, çilimden ganyşdyňmy? («Görogly» eposy)

  2. Meselä, aýdylan zada düşünişmek.


Duş gelýän formalary
  • ganyşdy
  • ganyşdyňmy
  • ganyşmak