gamgyn sypat

[gamgy:n]

Gam çekýän, şadyýan däl, tukat, gaýgyly, gussaly.

 • Çekip çaganyň höwesin, Gamgyn ýüreklerin açýar. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Ol işden ünjüli, gamgyn gaýdyşyny duýdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • gamgyndan
 • gamgyndy
 • gamgynja
 • gamgynlygy
 • gamgynlygyny
 • gamgynlyk
 • gamgynlykda
 • gamgynrak
 • gamgyny
 • gamgynyň