galtaman gal‧ta‧man 1

Könelişen söz Garyp, pukara.

 • Galtaman adam.

galtaman gal‧ta‧man 2

Öldürip-kesmek, talamak ýaly jenaýat edýän adam, garakçy, talaňçy.

 • Meni hem tas galtamanlar hatyryna geçiripdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Garakçy, galtaman, oba ogrusy, Gün-günden köpeldi eli egrisi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • galtamana
 • galtamanam
 • galtamandan
 • galtamandy
 • galtamandygyna
 • galtamandyr
 • galtamanlar
 • galtamanlara
 • galtamanlaram
 • galtamanlarda
 • galtamanlardan
 • galtamanlardandyr
 • galtamanlardyr
 • galtamanlary
 • galtamanlaryny
 • galtamanlarynyň
 • galtamanlaryň
 • galtamanlaryňyzy
 • galtamanlyga
 • galtamanlygy
 • galtamanlyk
 • galtamanmy
 • galtamanmyş
 • galtamany
 • galtamanynyň
 • galtamanyň
 • galtamanyňky