galtak gal‧tak

Üsti ýaşşige meňzeş el bilen itilip sürülýän, ýeke tigirli kiçijik araba.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galtak - galtagy.


Duş gelýän formalary
  • galtaga
  • galtagy
  • galtagyny
  • galtagyň
  • galtagyňyzy
  • galtaklary