galstuk gals‧tuk

Boýna dakylýan ýasy lenta, dilkaw mata.

 • Ol mugallymlaryň birinden bir ak ýaka ýene birinden hem bir galstuk alyp, şolary boýnuna ildiripdir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galstuk - galstugy.


Duş gelýän formalary
 • galstuga
 • galstugy
 • galstugyny
 • galstugynyň
 • galstuk-da
 • galstuklar
 • galstuklary
 • galstukly
 • galstuklydy
 • galstuksyz