galpyldy gal‧pyl‧dy

Üşemek, gorkmak ýa-da üşütmek we ş. m. netijesinde döreýän titreme, sandyrama, gagşama.

  • Onuň endamynda galpyldy peýda boldy.

galpyldy ýetişmek

Ýürege howsala düşmek, gorkup başlamak.

  • Ýürekleri syrylan jigitlere-de biraz galpyldy ýetişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • galpylda
  • galpyldady
  • galpyldyly
  • galpyldym
  • galpyldymyzam
  • galpyldysy
  • galpyldysyny