galplyk galp‧lyk

 1. Hakyky dällik, ýalan, aldaw.

  • Ýöne weli galplyk meniň göwnüme ýaramady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Ýalançylyk, aldawçylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galplyk - galplygy.


Duş gelýän formalary
 • galplyga
 • galplygam
 • galplygy
 • galplygyna
 • galplygynda
 • galplygyny
 • galplygynyň
 • galplygyň
 • galplykda
 • galplyklar
 • galplyklara
 • galplyklary
 • galplyklarynda
 • galplyklaryny
 • galplyklaryň