galoş ga‧loş

Ygal bolanynda ädigiň, botinkanyň daşyndan geýilýän ýa-da diňe özi geýilýän düz ökjeli gonçsuz we bagjyksyz rezin aýakgap.

 • Onuň tomsuň jöwzasynda-da aýagyna galoş bilen mesi geýenini göreniňde ol bir molladyr diýen pikir göwnüňe gelendir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Anna pilpil galoşyny çykardy-da töre geçip oturdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • galoşlaram
 • galoşlary
 • galoşlaryny
 • galoşly
 • galoşy
 • galoşy-da
 • galoşymyň
 • galoşyndan
 • galoşyny
 • galoşyň