galmagally gal‧ma‧gal‧ly sypat

  1. Galmagaly, gykylygy köp bolan, gopgunly.

    • Bular gowgaly we galmagally ýygnaklardy. (Orta asyrlar taryhy)

  2. Dawaly, jenjelli.

    • Galmagally zat. Galmagally iş. Galmagally mesele.