galmagallamak gal‧ma‧gal‧la‧mak işlik

 1. Galmagal etmek, gykylyk etmek.

  • Galmagallap durma-da işiň bilen bol!

 2. Dawa etmek, jenjel etmek.


Duş gelýän formalary
 • galmagallamak
 • galmagallap
 • galmagallar
 • galmagallardan
 • galmagallary
 • galmagallaryna
 • galmagallaryny