galkyjaklatmak gal‧ky‧jak‧lat‧mak işlik

Göwnüni götermek şatlandyrmak, ruhlandyrmak.

  • Gowaça günsaýyn üýtgäp, Aýsoltanyň göwnüni günsaýyn galkyjakladyp, iň soňunda şu günki görnüşine gelip ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galkyjaklatmak - galkyjakladýar, galkyjakladar, galkyjakladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • galkyjakladyp