galkyjaklamak gal‧ky‧jak‧la‧mak işlik

  1. Sähel göterilmek, ýokary galmak.

    • Ol galkyjaklap ýörände, ençeme gözler oňa bakan aýlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Şatlanmak, ruhlanmak.

    • Göwün guşy alla nirädir galkyjaklaýan Begenje söz beresimi?! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • galkyjaklady
  • galkyjaklap
  • galkyjaklaýan