galkan gal‧kan

Söweşde tyg-zarbadan goranmak üçin, tegelek, gapak görnüşli, elde göterilýän metaldan edilen gadymy gural, enjam.

 • Galkan däldir öňlerine tutýany, sary ýaý däl söweş gün atýany. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • galkana
 • galkanam
 • galkanda
 • galkandyr
 • galkanlar
 • galkanlara
 • galkanlardan
 • galkanlary
 • galkanlaryna
 • galkanlarynda
 • galkanlaryny
 • galkanlaryň
 • galkanly
 • galkanlyk
 • galkany
 • galkanydy
 • galkanym
 • galkanyn
 • galkanyny
 • galkanynyň
 • galkanyň
 • galkanyňam