galgatmak gal‧gat‧mak işlik

[ga:lgatmak]

Ýelin ýa başga bir zadyň täsirinde ykdyrmak, pasyrdatmak, eýläk-beýläk bulaýlatmak, ýelpesetmek.

 • Başlyk gamçaly elini galgadanyny hem duýman galdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Ol çokully saçyny sekildedip, ellerini galgadyp gepledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galgatmak - galgadýar, galgadar, galgadypdyr.


Duş gelýän formalary
 • galgadan
 • galgadanda
 • galgadandygyny
 • galgadandyklaryna
 • galgadany
 • galgadanyny
 • galgadaýsaň
 • galgadyp
 • galgadypdyr
 • galgadypdyňyz
 • galgadyplar
 • galgadyň
 • galgadýan
 • galgadýandygyny
 • galgadýar
 • galgadýardy
 • galgatdy
 • galgatdy-da
 • galgatdylar
 • galgatmaga
 • galgatmagyndan
 • galgatmagyň
 • galgatmak
 • galgatmaly
 • galgatman
 • galgatsa-da
 • galgatsam
 • galgatsamam