galam ga‧lam 1

 1. Könelişen söz Syýa batyrylyp hat ýazylýan ýelek, ýüwüş ýa-da ýörite taýýarlanylýan uzyn çöp, taýajyk.

 2. Hat ýazmak, surat çekmek üçin içi grafit daşy bilen doldurylan taýajyk.

  • Galam alyp ýazmaga örän çalasyn elim. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Ol gören zatlaryny kagyza galam bilen bellik etdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

galam ga‧lam 1

Botanika Derýa ýataklarynda topbak bolup görülýän ösümlik.

galam ga‧lam 2

Dialektal söz seret çemçe

galam ga‧lam 3

Ortak dişelýän, metala haşam salynýan gural.


Duş gelýän formalary
 • galama
 • galamam
 • galamda
 • galamdan
 • galamdygyny
 • galamdyr
 • galamlar
 • galamlara
 • galamlarda
 • galamlary
 • galamlarymyzy
 • galamlarymyzyň
 • galamlarynda
 • galamlaryny
 • galamlaryň
 • galamly
 • galamy
 • galamym
 • galamyma
 • galamymam
 • galamymy
 • galamymyz
 • galamyn
 • galamyna
 • galamyndan
 • galamyny
 • galamynyň
 • galamyň
 • galamyňy
 • galamyňyzdan